Khuyến mãi Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

Tủ đông

Bàn đông 1 cánh inox Hoshizaki FT-96MA-S
-17%

Bàn đông 1 cánh inox Hoshizaki FT-96MA-S

29,700,000₫ 35,500,000₫
-17%
Bàn Đông 2 cánh Hoshizaki FT-128MA-S Bàn Đông 2 cánh Hoshizaki FT-128MA-S
-19%

Bàn Đông 2 cánh Hoshizaki FT-128MA-S

31,600,000₫ 39,000,000₫
-19%
Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FT-158MA-S
-9%

Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FT-158MA-S

35,600,000₫ 39,000,000₫
-9%
Bàn đông 2 cánh inox Hoshizaki FT-156MA-S
-6%

Bàn đông 2 cánh inox Hoshizaki FT-156MA-S

32,900,000₫ 35,000,000₫
-6%
Bàn đông 3 cánh inox Hoshizaki FT-186MA-S
-9%

Bàn đông 3 cánh inox Hoshizaki FT-186MA-S

36,200,000₫ 39,500,000₫
-9%
Bàn đông Hoshizaki FT-98MA-S
-25%

Bàn đông Hoshizaki FT-98MA-S

30,000,000₫ 39,800,000₫
-25%
Tủ đông 1 cánh kính BERJAYA  1D/DF-SM-EV
-4%

Tủ đông 1 cánh kính BERJAYA 1D/DF-SM-EV

41,500,000₫ 43,000,000₫
-4%
Tủ đông 2 cánh Hoshizaki HF-78MA-S
-10%

Tủ đông 2 cánh Hoshizaki HF-78MA-S

36,000,000₫ 40,000,000₫
-10%
Tủ đông 2 cánh Hoshizaki HFW-77LS4-IC
-9%

Tủ đông 2 cánh Hoshizaki HFW-77LS4-IC

44,200,000₫ 48,500,000₫
-9%
Tủ đông 2 cánh kính BERJAYA 2D/DF-SM-EV Tủ đông 2 cánh kính BERJAYA 2D/DF-SM-EV
-3%

Tủ đông 2 cánh kính BERJAYA 2D/DF-SM-EV

60,200,000₫ 62,000,000₫
-3%
Tủ đông 3 cánh kính BERJAYA 3D/DF-SM-EV
-5%

Tủ đông 3 cánh kính BERJAYA 3D/DF-SM-EV

74,700,000₫ 78,500,000₫
-5%
Tủ đông 4 cánh Hàn Quốc Turbo Air KF45-4 Tủ đông 4 cánh Hàn Quốc Turbo Air KF45-4
-5%

Tủ đông 4 cánh Hàn Quốc Turbo Air KF45-4

52,500,000₫ 55,000,000₫
-5%
Tủ đông 4 cánh Hoshizaki HF-126MA-S
-12%

Tủ đông 4 cánh Hoshizaki HF-126MA-S

51,800,000₫ 58,500,000₫
-12%
Tủ đông 4 cánh Hoshizaki HF-128MA-S
-7%

Tủ đông 4 cánh Hoshizaki HF-128MA-S

52,900,000₫ 56,700,000₫
-7%
Tủ đông 4 cánh Hoshizaki HF-148MA-S Tủ đông 4 cánh Hoshizaki HF-148MA-S
-7%

Tủ đông 4 cánh Hoshizaki HF-148MA-S

56,000,000₫ 60,000,000₫
-7%
Tủ đông 4 cánh Hoshizaki HF-148MA-S-ML
-11%

Tủ đông 4 cánh Hoshizaki HF-148MA-S-ML

57,500,000₫ 64,000,000₫
-11%
Tủ đông 4 cánh Hoshizaki HFW-127LS4-IC
-13%

Tủ đông 4 cánh Hoshizaki HFW-127LS4-IC

57,600,000₫ 66,000,000₫
-13%
Tủ đông 4 cánh Hoshizaki HFW-147LS4-IC Tủ đông 4 cánh Hoshizaki HFW-147LS4-IC
-11%

Tủ đông 4 cánh Hoshizaki HFW-147LS4-IC

61,150,000₫ 68,500,000₫
-11%

Thông tin mô tả

Tủ đông

đánh giá trên sản phẩm “Tủ đông

Viết đánh giáSẢN PHẨM ĐÃ XEM