DANH MỤC SẢN PHẨM

Tủ mát

Bàn mát cánh kính BERJAYA 1m5 B2D/C5/7-SM Bàn mát cánh kính BERJAYA 1m5 B2D/C5/7-SM
-5%

Bàn mát cánh kính BERJAYA 1m5 B2D/C5/7-SM

30,600,000₫ 32,000,000₫
-5%
Bàn mát cánh kính BERJAYA B2D/C6/7-SM
-4%

Bàn mát cánh kính BERJAYA B2D/C6/7-SM

32,800,000₫ 34,000,000₫
-4%
Bàn mát cánh kính BERJAYA B3D/C7/7-SM Bàn mát cánh kính BERJAYA B3D/C7/7-SM
-5%

Bàn mát cánh kính BERJAYA B3D/C7/7-SM

37,200,000₫ 38,800,000₫
-5%
Bàn mát Salad Sandwich Berjaya BS1D/SSCF4/Z
-6%

Bàn mát Salad Sandwich Berjaya BS1D/SSCF4/Z

31,200,000₫ 33,000,000₫
-6%
Tủ mát 1 cánh kính BERJAYA 1D/DC-SM
-7%

Tủ mát 1 cánh kính BERJAYA 1D/DC-SM

25,900,000₫ 27,800,000₫
-7%
Tủ mát 2 cánh Hoshizaki HR-76MA-S
-6%

Tủ mát 2 cánh Hoshizaki HR-76MA-S

34,100,000₫ 36,000,000₫
-6%
Tủ mát 2 cánh Hoshizaki HR-78MA-S Tủ mát 2 cánh Hoshizaki HR-78MA-S
-9%

Tủ mát 2 cánh Hoshizaki HR-78MA-S

34,430,000₫ 37,500,000₫
-9%
Tủ mát 2 cánh Hoshizaki HRWH-77LS4
-9%

Tủ mát 2 cánh Hoshizaki HRWH-77LS4

37,900,000₫ 41,500,000₫
-9%
Tủ mát 2 cánh kính BERJAYA 2D/DC-SM Tủ mát 2 cánh kính BERJAYA 2D/DC-SM
-5%

Tủ mát 2 cánh kính BERJAYA 2D/DC-SM

37,500,000₫ 39,200,000₫
-5%
Tủ mát 2 cánh kính Hoshizaki HR-78MA-SG
-8%

Tủ mát 2 cánh kính Hoshizaki HR-78MA-SG

42,200,000₫ 45,800,000₫
-8%
Tủ mát 2 cánh kính TKD-LFG2 Tủ mát 2 cánh kính TKD-LFG2
-11%

Tủ mát 2 cánh kính TKD-LFG2

25,500,000₫ 28,500,000₫
-11%
Tủ mát 3 cánh kính BERJAYA 3D/DC-SM
-2%

Tủ mát 3 cánh kính BERJAYA 3D/DC-SM

47,500,000₫ 48,000,000₫
-2%
Tủ mát 3 cánh kính Tokadai TKD-LFG3
-6%

Tủ mát 3 cánh kính Tokadai TKD-LFG3

36,500,000₫ 38,500,000₫
-6%
Tủ Mát 3 Cánh Kính Turbo AIR KR65-3G
-4%

Tủ Mát 3 Cánh Kính Turbo AIR KR65-3G

65,300,000₫ 68,000,000₫
-4%
Tủ mát 4 cánh Hoshizaki HR-126MA-S
-6%

Tủ mát 4 cánh Hoshizaki HR-126MA-S

46,200,000₫ 49,000,000₫
-6%
Tủ mát 4 cánh Hoshizaki HR-128MA-S
-5%

Tủ mát 4 cánh Hoshizaki HR-128MA-S

46,700,000₫ 49,000,000₫
-5%
Tủ mát 4 cánh Hoshizaki HR-148MA-S Tủ mát 4 cánh Hoshizaki HR-148MA-S
-8%

Tủ mát 4 cánh Hoshizaki HR-148MA-S

50,200,000₫ 54,000,000₫
-8%
Tủ mát 4 cánh Hoshizaki HR-148MA-S-ML
-10%

Tủ mát 4 cánh Hoshizaki HR-148MA-S-ML

54,300,000₫ 60,000,000₫
-10%
Tủ mát 4 cánh Hoshizaki HRWH-127LS4
-6%

Tủ mát 4 cánh Hoshizaki HRWH-127LS4

51,500,000₫ 54,700,000₫
-6%
Tủ mát 4 cánh Hoshizaki HRWH-147LS4
-7%

Tủ mát 4 cánh Hoshizaki HRWH-147LS4

55,500,000₫ 59,600,000₫
-7%

Thông tin mô tả

Tủ mát

đánh giá trên sản phẩm “Tủ mát

Viết đánh giáSẢN PHẨM ĐÃ XEM