Showing 1–40 of 45 results

Tủ mát

-4%
32,950,000  31,500,000 
-7%
47,500,000  44,000,000 
-4%

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát Salad Sandwich Berjaya BS1D/SSCF4/Z

29,300,000  28,000,000 
Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát cánh kính BERJAYA B3D/C7/7-SM

Liên hệ
-4%

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát cánh kính BERJAYA B2D/C6/7-SM

28,000,000  26,800,000 
-4%

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát cánh kính BERJAYA B2D/C5/7-SM

24,900,000  23,800,000 
-5%

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát Berjaya 3 cánh BS 3DC7/Z

32,000,000  30,500,000