HOSHIZAKI

Hiển thị tất cả 21 kết quả

-6%
52,500,000 
-5%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát 1 cánh Hoshizaki RTW-70LS4

27,500,000 
-6%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát 2 cánh Hoshizaki RTW-150LS4

32,500,000 
-6%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát 2 cánh Hoshizaki RT-158MA-S

30,500,000 
-6%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát 3 cánh Hoshizaki RT-188MA-S

33,500,000 

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn đông 3 cánh Hoshizaki FT-186MA-S-ML

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát 1 cánh kính Hoshizaki RTW-70LS4-GD

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát 3 cánh kính Hoshizaki RTW-186LS4-GD

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát cánh kính Hoshizaki RT-126MA-SSG

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát cánh kính Hoshizaki RTW-156MA-SSG

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát cánh kính Hoshizaki RT-186MA-SSG

Liên hệ
-6%
38,500,000 
-6%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát 2 cánh Hoshizaki RTW- 156LS4

32,000,000 
-8%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát 3 cánh Hoshizaki RTW-186LS4

35,600,000 

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát 2 cánh Hoshizaki RT-156MA-S-ML

Liên hệ
-6%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát 2 cánh Hoshizaki RT-158MA-S-ML

36,500,000 
-4%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FT-126MA-S-ML

33,500,000 
-6%
70,800,000 
-7%

Máy làm đá Hoshizaki

Máy làm đá viên Hoshizaki IM-65A

39,000,000 
-8%

Máy làm đá Hoshizaki

Máy làm đá viên Hoshizaki IM-45CA

34,000,000