Bàn salad Hoshizaki

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn salad 3 cánh Hoshizaki RT-188MA-S-PR

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn salad 2 cánh Hoshizaki RT-158MA-S-PR

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn salad 2 cánh Hoshizaki RT-128MA-S-PR

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn salad 3 cánh Hoshizaki RTW-186LS4-GNT

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn salad 2 cánh Hoshizaki RTW-156LS4-GNT

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn salad 2 cánh Hoshizaki RTW-126LS4-GNT

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn salad 3 cánh Hoshizaki RTW-180LS4-GNT

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn salad 2 cánh Hoshizaki RTW-150LS4-GNT

Liên hệ