Bàn mát

Showing all 10 results

-5%

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 1 cánh Hoshizaki RTW-70LS4

29,000,000  27,500,000 
-9%

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 2 cánh Hoshizaki RTW-120LS4

31,800,000  28,900,000 
-8%

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 3 cánh Hoshizaki RTW-180LS4

39,000,000  36,000,000 

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát cánh kính Hoshizaki RT-126MA-SSG

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát cánh kính Hoshizaki RTW-156MA-SSG

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát cánh kính Hoshizaki RT-186MA-SSG

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 2 cánh Hoshizaki RT-126MA-S-ML

Liên hệ
-8%

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 3 cánh Hoshizaki RT-188MA-S-ML

42,500,000  39,000,000 
-4%

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FT-126MA-S-ML

35,000,000  33,500,000 
-8%

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FT-156MA-S-ML

40,000,000  37,000,000