Bàn mát Hoshizaki

Showing all 5 results

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 2 cánh Hoshizaki RTW-150LS4

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 2 cánh Hoshizaki RTW-120LS4

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 3 cánh Hoshizaki RTW-180LS4

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 1 cánh Hoshizaki RT-98MA-S

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 2 cánh Hoshizaki RT-128MA-S

Liên hệ