Bàn mát cánh kính

Hiển thị tất cả 3 kết quả

-7%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát cánh kính BERJAYA B3D/C7/7-SM

34,500,000 
-7%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát cánh kính BERJAYA B2D/C6/7-SM

30,800,000 
-7%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát cánh kính BERJAYA 1m5 B2D/C5/7-SM

26,800,000