Bàn mát Berjaya

Hiển thị tất cả 5 kết quả

-7%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát Berjaya 3 cánh 2m4 BS 3DC8/Z

34,500,000 
-5%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát Berjaya 3 cánh 2m1 BS 3DC7/Z

31,500,000 
-7%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát Berjaya 2 cánh 1m8 BS2DC6/Z

27,500,000 
-6%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát Berjaya 2 cánh 1m5 BS 2DC5/Z

25,400,000 
-5%
23,300,000