Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Hiển thị 81–109 của 109 kết quả

-6%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát 2 cánh Hoshizaki RT-158MA-S-ML

36,500,000 
-8%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát 3 cánh Hoshizaki RT-188MA-S-ML

39,000,000 
-4%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FT-126MA-S-ML

33,500,000 
-8%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FT-156MA-S-ML

37,000,000 

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát Salad Sandwich BERJAYA BS3D/SSCF8/Z

Liên hệ
-10%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát Salad Sandwich BERJAYA BS2D/SSCF6/Z

36,000,000 
-4%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát Salad Sandwich Berjaya BS1D/SSCF4/Z

28,000,000 

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát Pizza BERJAYA BS 3D/PCF8/Z

Liên hệ
-7%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát Pizza BERJAYA BS2D/PCF6/Z

39,500,000 
-5%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát Pizza BERJAYA BS1D/PCF4/Z

31,000,000 

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát 4 cánh kính BERJAYA B 4D/C8/6-S

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát 4 cánh kính BERJAYA B4D/C8/7-SM

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát cánh kính BERJAYA B3D/C7/7-SM

Liên hệ
-7%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát cánh kính BERJAYA B2D/C6/7-SM

30,800,000 
-7%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát cánh kính BERJAYA 1m5 B2D/C5/7-SM

26,800,000 

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn đông Berjaya 3 cánh inox BS 3DF8/Z

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn đông Berjaya 3 cánh inox BS 3DF7/Z

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát Berjaya 3 cánh 2m4 BS 3DC8/Z

Liên hệ
-5%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát Berjaya 3 cánh 2m1 BS 3DC7/Z

30,500,000 
-7%
31,000,000 
-8%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn đông Berjaya 2 cánh inox BS2DF5/Z

28,500,000 
-8%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn đông Berjaya 2 cánh 1m2 BS2DF4/Z

27,000,000 
-7%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát Berjaya 2 cánh 1m8 BS2DC6/Z

27,500,000 
-6%

Bàn mát, bàn piza, bàn salad

Bàn mát Berjaya 2 cánh 1m5 BS 2DC5/Z

24,400,000 
-9%
22,400,000