Thiết bị làm lạnh

Showing 1–40 of 255 results

-6%
33,950,000  31,900,000 
Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 3 cánh Hoshizaki FT-188MA-S

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FTW-126LS4

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FTW-156LS4

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 3 cánh Hoshizaki FTW-186LS4

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FT-128MA-S-ML

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FT-158MA-S-ML

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 3 cánh Hoshizaki FT-188MA-S-ML

Liên hệ
-7%

Tủ trưng bày siêu thị

Tủ đông trưng bày kem tươi 16 khay

68,000,000  63,000,000 
-5%

Tủ trưng bày siêu thị

Tủ trưng bày kem tươi 12 khay

58,000,000  55,000,000 

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát ngăn kéo Hoshizaki RTDW-187MS4-D3D

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát ngăn kéo Hoshizaki RTDW-187MS4-33D

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát ngăn kéo Hoshizaki RTDW-187MS4-D33

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát ngăn kéo Hoshizaki RTDW-187MS4-333

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 2 ngăn kéo Hoshizaki FTL-108MA-SD

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 4 ngăn kéo Hoshizaki FTL-148MA-SD

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 6 ngăn kéo Hoshizaki FTL-188MA-SD

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 2 ngăn kéo Hoshizaki RTL-108MA-SD

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 4 ngăn kéo Hoshizaki RTL-148MA-SD

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 6 ngăn kéo Hoshizaki RTL-188MA-SD

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn salad 3 cánh Hoshizaki RT-188MA-S-PR

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn salad 2 cánh Hoshizaki RT-158MA-S-PR

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn salad 2 cánh Hoshizaki RT-128MA-S-PR

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn salad 3 cánh Hoshizaki RTW-186LS4-GNT

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn salad 2 cánh Hoshizaki RTW-156LS4-GNT

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn salad 2 cánh Hoshizaki RTW-126LS4-GNT

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn salad 3 cánh Hoshizaki RTW-180LS4-GNT

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn salad 2 cánh Hoshizaki RTW-150LS4-GNT

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn salad 2 cánh Hoshizaki RTW-120LS4-GNT

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Tủ trưng bày sushi Hoshizakia HNC-210BE-L/R-S

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Tủ trưng bày sushi Hoshizaki HNC-180BE-L/R-S

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Tủ trưng bày sushi Hoshizaki HNC-150BE-L/R-S

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Tủ trưng bày sushi Hoshizaki HNC-120BE-L/R-S

Liên hệ