Thiết bị làm lạnh

Showing 1–40 of 253 results

-4%
32,950,000  31,500,000 
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 2 cánh Cheering TG1.5L2

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 2 cánh Cheering TG1.8L2

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 2 cánh Cheering TG1.5L2

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 2 cánh Cheering TG1.8L2

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 3 cánh Cheering TG24L3

Liên hệ

Tủ trưng bày siêu thị

Tủ trưng bày Sushi 1500mm SS-1.5

Liên hệ

Tủ trưng bày siêu thị

Tủ trưng bày Sushi 1200mm SS-1.2

Liên hệ

Tủ trưng bày siêu thị

Tủ mát trưng bày thịt tươi SC-2.0

Liên hệ

Tủ trưng bày siêu thị

Tủ mát trưng bày thịt tươi SC-1.6

Liên hệ

Tủ trưng bày siêu thị

Tủ mát trưng bày thịt nguội SC-1.5

Liên hệ

Tủ nửa mát nửa đông

Tủ nửa đông nửa mát JN-GZ1.6L6C

Liên hệ
Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát cánh inox JN-Z0.4L2C

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát cánh inox JN-Z0.2L2C

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát cánh inox JN-Z0.2L1C

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Tủ trưng bày siêu thị

Tủ kem Berjaya GS08-G

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ