Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Showing 1–40 of 90 results

Bàn piza, bàn salat

-6%

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FTW-120LS4

36,000,000  33,700,000 

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 3 cánh Hoshizaki FT-188MA-S

Liên hệ
-10%

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FTW-126LS4

36,500,000  33,000,000 
-6%

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FTW-156LS4

40,000,000  37,500,000 
-7%

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 3 cánh Hoshizaki FTW-186LS4

45,500,000  42,500,000 

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FT-128MA-S-ML

Liên hệ
-7%

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 2 cánh Hoshizaki FT-158MA-S-ML

42,000,000  39,000,000 
-8%

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 3 cánh Hoshizaki FT-188MA-S-ML

45,500,000  42,000,000 

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát ngăn kéo Hoshizaki RTDW-187MS4-D3D

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát ngăn kéo Hoshizaki RTDW-187MS4-33D

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát ngăn kéo Hoshizaki RTDW-187MS4-D33

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát ngăn kéo Hoshizaki RTDW-187MS4-333

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 2 ngăn kéo Hoshizaki FTL-108MA-SD

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 4 ngăn kéo Hoshizaki FTL-148MA-SD

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 6 ngăn kéo Hoshizaki FTL-188MA-SD

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 2 ngăn kéo Hoshizaki RTL-108MA-SD

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 4 ngăn kéo Hoshizaki RTL-148MA-SD

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 6 ngăn kéo Hoshizaki RTL-188MA-SD

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn salad 3 cánh Hoshizaki RT-188MA-S-PR

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn salad 2 cánh Hoshizaki RT-158MA-S-PR

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn salad 2 cánh Hoshizaki RT-128MA-S-PR

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn salad 3 cánh Hoshizaki RTW-186LS4-GNT

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn salad 2 cánh Hoshizaki RTW-156LS4-GNT

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn salad 2 cánh Hoshizaki RTW-126LS4-GNT

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn salad 3 cánh Hoshizaki RTW-180LS4-GNT

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn salad 2 cánh Hoshizaki RTW-150LS4-GNT

Liên hệ
-6%

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn salad 2 cánh Hoshizaki RTW-120LS4-GNT

33,000,000  31,000,000 

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Tủ trưng bày sushi Hoshizakia HNC-210BE-L/R-S

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Tủ trưng bày sushi Hoshizaki HNC-180BE-L/R-S

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Tủ trưng bày sushi Hoshizaki HNC-150BE-L/R-S

44,000,000 
-7%

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Tủ trưng bày sushi Hoshizaki HNC-120BE-L/R-S

42,000,000  39,000,000 

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn đông 2 cánh Cheering TG1.8L2

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 2 cánh Cheering TG1.5L2

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 2 cánh Cheering TG1.8L2

Liên hệ

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 3 cánh Cheering TG24L3

Liên hệ
-5%

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 1 cánh Hoshizaki RTW-70LS4

29,000,000  27,500,000 
-6%

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 2 cánh Hoshizaki RTW-150LS4

34,500,000  32,500,000 
-9%

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 2 cánh Hoshizaki RTW-120LS4

31,800,000  28,900,000 
-8%

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 3 cánh Hoshizaki RTW-180LS4

39,000,000  36,000,000 
-6%

Bàn mát, bàn piza, bàn salat

Bàn mát 1 cánh Hoshizaki RT-98MA-S

28,500,000  26,800,000